L’escola

És molt important que, per mantenir-vos al corrent de les activitats que es duen a terme a l’escola, consulteu períodicament la pàgina web de l’Escola Paco Candel.

Pàgina web escola: https://sites.google.com/a/xtec.cat/escola-paco-candel/
Bloc escola: http://blocs.xtec.cat/diapacocandel/
Bloc anglès: http://blocs.xtec.cat/englishpacocandel/

Carrer Aprestadora, 125
08902 L’Hospitalet de Llobregat
Tfn: 932 635 810