Qui som?

Som l’AFA Paco Candel, l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Paco Candel (estatuts), una associació sense ànim de lucre amb els següents objectius:

  • Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i mares d’alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.
  • Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.
  • Assistir els pares i mares en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
  • Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
  • Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
  • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
  • Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
  • D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.
  • Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives.
  • Promoure i realitzar tota mena d’activitats lúdiques i culturals.