Delegats

Durant el curs 2012/13 es var crear la figura del delegat/da de classe, amb la idea de ser un referent en cadascuna de les aules per tal de dinamitzar la informació entre les diferents comissions i les famílies. La nostra escola està creixent i, per tant, es fa necessari tenir un nexe per a canalitzar les activitats i les propostes entre famílies i l’AFA per tal de que tothom es senti partícip de tot allò que es fa.

Els delegats de classe pel curs 2013/2014 són:

P3
Tortugues: Silvia  (mamà de Pol)
Peixos: Elena  (mamà de Ruy)

P4
Lleons: Antonio  (papà de Xènia)
Cotxes: Maite (mamà de Mario) i Sira (mamà de Pol i Arnau)

P5
Fades i Follets: MªMar  (mamà de Ivette)
Jaguars: Marian  (mamà de Martí)
Carbasses: Mónica  (mamà de Aina)

Primer
Xocolata: Paco  (papà de Laia)