Acció Social

La Comissió d’Acció Social (abans Medi Ambient) i les seves subcomissions tenen com objectius, entre d’altres:

  • informar i difondre temes relacionats amb les retallades (subcomissió retallades)
  • planificar accions: recollida de signatures, revindicacions, samarretes grogues
  • fer una vigilància de les substitucions
  • vetllar per temes escolars que impliquen els infants: menjador i piscina (subcomissió de mejador i piscina)
  • promoure activitats mediambientals: educació mediambiental, campanyes de reciclatge, etc. (subcomissió de mediambient)
  • promoure activitats solidàries i crear un fons social: mercats de segona mà, berenars solidaris, campanyes ajut, etc. (subcomissió solidària)